امروز:

16 آذر 1402 8:37 ب.ظ

نخستین کنفرانس ملی پژوهش در حقوق، علوم قضایی، فقه و علوم اسلامی

محورهای همایش
مقدمه علم حقوق- حقوق جزای عمومی- حقوق اساسی- حقوق مدنی- آئین دادرسی مدنی- متون حقوقی- آئین دادرسی کیفری- حقوق بین المللی عمومی- حقوق سازمان های بین المللی- حقوق اداری- اصول و قواعد فقه- متون فقه- حقوق تجارت- حقوق تطبیقی- ادله ثبات دعوی- حقوق کار- پزشکی قانونی- حقوق بین المللی خصوصی- حقوق خصوصی- حقوق ارتباطات- حقوق ثبت اسناد و املاک- حقوق اسناد و قراردادهای تجاری- حقوق بین الملل- حقوق کیفری اطفال و نوجوانان- حقوق عمومی- حقوق نفت و گاز- حقوق بشر- حقوق شهروندی- حقوق کیفری- حقوق مالکیت فکری- حقوق اقتصادی- حقوق دادرسی اداری- حقوق محیط زیست- حقوق تجارت بین الملل- حقوق خانواده- حقوق تجاری اقتصادی بین المللی- حقوق شرکت های تجاری- مدیریت قضایی- مدیریت نظارت و بازرسی- مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی- حقوق حمل و نقل- حقوق سردفتری- حقوق هنری و ادبی- معارف اسلامی و حقوق- حقوق هوایی- حقوق پزشکی- فقه و حقوق اقتصاد- حقوق بانکی- حقوق سرمایه گذاری خارجی- حقوق بازار سرمایه- حقوق بین المللی عمومی و خصوصی- حقوق بین المللی کیفری- حقوق تجاری-اقتصادی بین المللی- حقوق مالکیت معنوی- چالش های حقوقی در روابط بین الملل- حقوق هسته ای- حقوق محیطزیست- چالش های حقوقی وکالت در نظام بین المللی- چالش های حقوق اسلام با حقوق بین الملل- حقوق بین الملل بشر- حقوق انرژی- اهداف حقوق اسلامی- چیستی فلسفه ی حقوق- نقش عدالت در تفسیرقوانین- ثابت و متغیردر حقوق اسلامی- فلسفه ی مجازات در حقوق اسلامی- عدالت اجتماعی از طریق داده ها- حقوق اسلامی و عقل و سایرمنابع- سیرتحول و تطور تاریخی فلسفه ی حقوق- قراردادهای بدون عوض در فقه و حقوق اسلامی- روش های فقه پژوهی فقیه انصاحب مکتب فقهی- وکالت در فقه ، حقوق و آثار آن- وکالت دادگستری، آسیبها مشکلات و چالشها- اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهر وندان- حاکمیت قانون و وکالت دادگستری- استقلال وکلا از منظر استانداردهای حقوق بشر و قوانین داخلی ایران- جایگاه نهاد وکالت در جامعه مدنی- حق داشتن وکیل در تظام حقوقی ایران- تحلیل نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت- فقه و حقوق خصوصی- فقه و حقوق جزا- فقه و حقوق خانواده- فقه و مبانی حقوق اسلامی- فقه و حقوق جزا- فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی- فقه سیاسی- فلسفه و حکمت اسلامی- ادیان و عرفان- الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی- عرفان اسلامی- اصول و قواعد فقه- علوم قرآن و حدیث- الهیات و معارف اسلامی- فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی- اسلام و مبانی علوم انسانی- علوم سیاسی و روابط بین الملل- ادیان و عرفان- فلسفه و حکمت اسلامی- علوم قرآن و حدیث- فقه و مبانی حقوق اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی- فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی- فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی- فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی- معارف اسلامی و اخلاق- معارف اسلامی و ادیان- معارف اسلامی و تاریخ- معارف اسلامی و علوم تربیتی- معارف اسلامی و علوم قرآنی- معارف اسلامی و کلام-